De petitie is gesloten op een stand van 96.209 handtekeningen.

Het wetsvoorstel Jeugdwet is op 18 februari ook door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is de Jeugdwet een feit.
We hebben de afgelopen periode er alles aan gedaan om de politiek te weerhouden van de overheveling van de gezondheidszorg voor kinderen met psychische problematiek uit de zorgverzekering naar de gemeentes. Het is goed dat we ons hebben laten horen. Het is heel jammer dat er misschien wel naar ons geluisterd is maar toch anders is beslist.
De fase van verzet tegen het wetsvoorstel is voorbij. De petitie is gesloten op een stand van 96.209 ondertekeningen.
We gaan nu een andere fase in. We moeten er nu het beste van zien te maken, namelijk het vinden van de wegen binnen het nieuwe stelsel waarlangs we de jeugdgeestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ) het beste kunnen vormgeven.

We willen iedereen die op welke wijze dan ook de petitie heeft gesteund van harte bedanken.

We hebben hartverwarmend veel medewerking en steun gekregen.

We ervaren dat als heel waardevol, ook al hebben we daarmee niet weten te voorkomen dat de jeugd-GGZ overgeheveld wordt naar de gemeente.
Een uitvoeriger versie van dit bericht is te vinden op Artsennet in deze link.

Deze petitie was een initiatief van kinder- en jeugdpsychiaters Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn en Inge van Balkom. Robert Vermeiren sloot in een vroeg stadium aan. Binnen een week was er grote steun vanuit alle geledingen van de jeugd-ggz, maar ook daarbuiten. Ouders, gezondheidszorgpsychologen, directies en raden van bestuur van bijna alle grote instellingen voor jeugd-ggz, hoogleraren, sociotherapeuten, orthopedagogen, leerkrachten, kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen,  etc. Lees meer informatie over de petitie ‘Zorg om de jeugd-ggz’.

Naast geestelijke gezondheid is het ook belangrijk om bij overlijden de zaken goed geregeld te hebben, regel uw uitvaartverzekering ook voordat u uw familie met onnodige kosten achter laat. Een uitvaartpolis kan veel kopzorgen wegnemen.

Voor komend jaar adviseren we om uw zorgverzekering te vergelijken via de site van www.zorgverzekeringtop10.nl. Hier worden alle bekende zorgverzekeringen vergeleken

Be Social , Share!
Web Statistics